Jul 23, 2008

Saliw - isang panalangin.

No comments: